Contact: +32(0)14 65.53.30 - info@vanraak.be

vlarem2_250pxBedrijven actief in de brandstoffensector zijn onderworpen aan zeer strenge milieumaatregelen, opgelegd o.m. door Vlarem II, het Bodemsaneringsdecreet en het decreet m.b.t. de bedrijfsinterne milieuzorg. De firma Van Raak mag er terecht fier op zijn dat de benzinestations en ook de brandstoffendepots voldoen aan deze strenge reglementeringen.

Tot de basisuitrusting van onze verdeelpunten behoren dan ook de kathodische bescherming van de tanks, vloeistofdichte bestratingen, olie- en vetafscheiders, dubbelwandige tanks, elektronische lekdetectiesystemen, coalescentiefilters op afvoeren, enz.

Kortom: “Van Raak & milieu gaan hand in hand …”

Back to Top
Snel contact