Verklaring hernieuwbare brandstoffen

Beste klant

Via het K.B. van 4 mei 2018 werd de verplichting voor bijmenging van hernieuwbare brandstoffen (o.a. bio) in fossiele motorbrandstoffen met ingang van 01/01/2020 opgetrokken van 6% op volumebasis naar 8,5% op basis van de energie-inhoud.

Vervolgens werd via het K.B. van 19 maart 2020 deze bijmengverplichting voor hernieuwbare brandstoffen per 01/04/2020 verder opgetrokken tot 9,90% berekend op de energie-inhoud (tot 31/12/2020), vanaf 01/01/2021 is dit 9,55%.

Daarenboven legt het K.B. van 29 juni 2018 elke leverancier van transportbrandstoffen in artikel 3 ยง2 op om voor 31/12/2020 de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus per eenheid energie uit de geleverde transportenergie te verminderen met minstens 6% t.o.v. de uitgangsnorm voor transportbrandstoffen.

Om aan al deze verplichtingen te voldoen op een voor onze klant zo voordelig mogelijke manier, hebben wij gekozen voor het inzetten van zoveel mogelijk diesel B10 en benzine E10. Dat zijn fossiele motorbrandstoffen die dus tot 10 volumeprocent hernieuwbare componenten kunnen bevatten (o.a. FAME en bio-ethanol).

De hernieuwbare componenten worden zorgvuldig uitgekozen, en specifiek voor diesel kopen wij FAME in met een extreem laag gehalte aan monoglyceride, zodat de FBT waarde (Filter Blocking Tendancy) ver onder de EN norm van 2,52 blijft. Wij garanderen dat onze producten steeds aan de NBN EN 16734 en NBN EN 228 normen voldoen. Door het maximaal inzetten op FAME en bio-ethanol blijft u voordelige prijzen genieten.

Uiteraard is het klimaat gebaat bij deze almaar stijgende inzet van duurzame hernieuwbare brandstoffen. Van de toegevoegde FAME is nog maximaal 7% in volume (crop based) en al de rest is (non-crop), waaronder FAME gemaakt van gebruikte frituurolie. Samen gaan we voor een maximale beperking van de uitstoot.

Indien u verdere vragen heeft bij deze nieuwe verplichtingen (en nieuwe productsamenstellingen) die ons worden opgelegd, aarzel niet om ons te contacteren.