Labo

Van Raak kan een constante kwaliteit en innovatie verzorgen door zijn investering in een eigen laboratorium.

Ons labo is uitgerust om analyses uit te voeren op AdBlue®, smeermiddelen en ontkistingsmiddelen en om nieuwe ontwikkelingen te kunnen garanderen. Verder heeft Van Raak ook een labo om brandstoffen (zowel diesel als benzine) te analyseren.

  • AdBlue® moet steeds voldoen aan de ISO-22241 norm. Welke analyses hierbij horen kan je vinden in de onderstaande tabel. Elke batch AdBlue® wordt steeds gecontroleerd zoals voorgeschreven in de ISO-22241 norm, zodat de kwaliteit steeds gegarandeerd kan worden.
  • Smeermiddelen verliezen hun smerend vermogen, kunnen oxideren, verzuren, kunnen slijtagemetalen bevatten, ... Goede monitoring kan de levensduur van je smeermiddel optimaliseren en kan schade aan installaties voorkomen.
  • Ontkistingsmiddelen zijn zeer klantspecifieke producten. De samenstelling van het beton, de gebruikte mallen of bekistingen en de omgevingstemperaturen hebben een zeer grote invloed op de werking van het ontkistingsmiddel. Daarvoor worden producten vaak in samenspraak met de klant ontwikkeld. Labo-ondersteuning is hierbij onontbeerlijk.

 

Onze labo’s

Het chemielabo

Viscositeitsmeting met waterbad (Brookfield) / Bacteriële contaminatietesten (ATP + dip slides) / Refractometing / ICP (waterig + organisch) / UV-meting / FTIR analyse / Centrifugatie / Densiteitsmeting / Titratie (Karl-Fischer / TAN-TBN) / Total Organic Carbon analyse + Total Nitrogen unit / pH

Het brandstoffenlabo

Cold Filter Plugging Point / Vlampunt (Pensky Martens closed cup) / Vloeipunt / Stolpunt / Zwavelmeting / FAME-gehalte / Dampspanning / Coulometrische titratie / Bacteriële contaminatietesten (ATP + dip slides)

Het lijmenlabo

Rheologie / Thixotropie / Infraroodanalyse / Tackiness / Open Tijd analyse

 

AdBlue®-analyses

Brekingsindex Wordt gemeten om het gehalte ureum te bepalen. De brekingsindex (bij 20°C) moet tussen de 1,3814 en de 1,3843 zijn.
Biureetgehalte Wordt gemeten met behulp van een UV analyser. Biureet is een bijproduct dat ontstaat bij het verhitten van ureum. De maximum limiet bij AdBlue® is 0,3% (m/m)
Formaldehydegehalte Wordt gemeten met behulp van een UV-analyser. Het gehalte aan formaldehyde mag maximum 5 mg/kg bedragen.
Contaminatiemetalen Worden gemeten met behulp van Induced Coupled Plasma (ICP). Metalen met een limiet van 0,5 mg/kg zijn Aluminium, Calcium, IJzer, Kalium, Natrium, Magnesium. Metalen met een limiet van 0,2 mg/kg zijn Chroom, Koper, Nikkel en Zink.
Identiteit Via een infraroodspectrum wordt de identiteit (en zuiverheid) van ureum bepaald. Het spectrum moet overeenkomen met een referentiespectrum.
Fosfaat Wordt gemeten met behulp van UV-analyse. De maximaal toegestane hoeveelheid bedraagt 0,5 mg/kg.
Onoplosbare deeltjes Wordt bepaald met behulp van vacuumfiltratie door een filter van 0,8 µm. De maximale limiet bedraagt 20 mg/kg. Door uitgebreide filtratie zit Van Raak steeds rond de 1 mg/kg.
Densiteit (20°C) De densiteit van AdBlue® moet tussen de 1087 en 1093 kg/m³ zijn.
Alkaliniteit De alkaliniteit wordt gemeten via een titratie en mag maximaal 0,2% (m/m) bedragen.

 

Smeermiddelenanalyse

Viscositeit Zowel dynamisch (Brookfield) als kinematische viscositeit.
TAN (Total Acid Number) Wordt gemeten via titratie. Het zuurgetal geeft de verzuring van de olie weer.
TBN (Total Base Number) Wordt gemeten via titratie. Het basegetal geeft weer hoe resistent de olie nog is tegen verzuring.
i-pH De initial pH wordt bepaald via titratie en wordt gezien als een bevestiging van de TAN-waarde.
Oxidatie Wordt gemeten met behulp van infrarood.
Nitratie Wordt gemeten met behulp van infrarood.
Watergehalte Wordt gemeten met behulp van infrarood of Karl-Ficher titratie.
Verdunning door brandstof Wordt gemeten met behulp van infrarood.
Aanwezigheid van glycolen (koelvloeistof) Wordt gemeten met behulp van infrarood.
Meten van de additieven (metalen) Wordt gemeten met Induced Coupled Plasma (ICP). Deze analyse omvat Boor, Barium, Calcium, Magnesium, Fosfor, Zink, Zwavel
Contaminatiemetalen Wordt gemeten met Induced Coupled Plasma (ICP). Deze analyse omvat Kalium, Lithium, Natrium, Silicium
Slijtagemetalen Wordt gemeten met Induced Coupled Plasma (ICP). Deze analyse omvat Aluminium, Chroom, IJzer, Lood, Molybdeen, Nikkel, Tin.